electronics

Weerstand in Serie en Parallel

import java.util.*;

void setup() {
 int weerstanden[] = { 82000, 12000 } ; //470, 1200, 33, 1800};
 println("parallel: " + weerstandParallel(weerstanden) + " ohm");
 println("serie: " + weerstandSerie(weerstanden) + " ohm");
 println(spanningsDeler(5, 56000, 100));
 println(weerstand("grijs rood oranje"));
 println(spanningsDeler2(5, 4.5, 8200));
}

int weerstand(String kleuren) {
 List<String> alle_kleuren = Arrays.asList("zwart", "bruin", "rood", "oranje", "geel", "groen", "blauw", "paars", "grijs", "wit");
 String k[]= kleuren.split(" ");
 int r=0;
 r = 10*alle_kleuren.indexOf(k[0]);
 r += 1*alle_kleuren.indexOf(k[1]);
 r *= (int)pow(10,alle_kleuren.indexOf(k[2]));
 return r;
}

int weerstandSerie(int[] rr) {
 int sum = 0;
 for (int r : rr) sum+=r;
 return sum;
}

int weerstandParallel(int[] rr) {
 float sum = 0;
 for (int r : rr) sum+=1./r;
 return round(1/sum);
}

float spanningsDeler(float uIn, float r1, float r2) { //return spanning over R2
 return r2/(r1+r2)*uIn;
}

int spanningsDeler2(float uIn, float uUit, float r2) { //return weerstand van R1
 // TODO: how to solve without brute forcing?
 for (int r1=0; r1<1000000; r1++) {//brute force...
  if (uIn*(r1/(r2+r1))==uUit) return r1;
 }
 return -1;
}

condensatoren

*http://reichelt.de

 • R = U / I

  • ofwel: Weerstand = Spanning / Stroom
  • ofwel: Ohm = Volt / Ampère (Wet van Ohm)
 • *P = I U**

  • ofwel Vermogen = Stroom * Spanning
  • ofwel Watt = Ampère * Volt
 • Watt = Ampère2 * Ohm

 • Watt = Volt2 / Ohm

 • Ampère = Watt / Volt

 • Volt = Watt / Ampère

Meer op: http://www.popschoolmaastricht.nl/college_spanning_stroom.php

Capacitors

*[[https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M2tJpEMIkWM|waarom je bij elke chip een klein condensatortje moet plaatsen]]

Electronic cars

Soldering