gdb

GDB = GNU Debugger

gdb datamining
(gdb) run
(gdb) bt

Debugger settings in CodeBlocks

Je kunt catch debugger exceptions flag uitzetten want bij het debuggen zijn exceptions die netjes afgevangen worden meestal helemaal niet erg.