react

React with Webpack tutorial

https://medium.freecodecamp.org/part-1-react-app-from-scratch-using-webpack-4-562b1d231e75

propTypes

Het is ook handig de mogelijke proptypes te omschrijven. dit kan bijv zo:

class Input {
    static propTypes = {
      placeholder: PropTypes.string,
      onSubmit: PropTypes.func.isRequired
   }
}

Hiervoor moet je nog wel stage 0 enablen in de babel config, dit kan door in de config.js, in babelOptions, stage: 0 toe te voegen.

zie ook: https://facebook.github.io/react/docs/reusable-components.html

Bind a component's onClick event https://github.com/peteruithoven/todo/blob/master/src/components/Input.js#L11